Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven), § 1 og § 3 i lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) og § 2 i lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar)

I medfør af § 25, stk. 1, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven), som ændret ved § 2 i lov nr. 159 af 16. februar 2010, i medfør af § 5, stk. 1, i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) og i medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 1367 af 10. december 2013 om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 11, i lov nr. 516 af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Ændringer som følge af selskabsloven) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 17, 21, 27, 40, 62, 68, 103-104, 128-129, 146-147, 162-163, 178-180, og 184-190, i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) sættes i kraft.

§ 3. § 3, nr. 1-2, 4-5, og 7-8, i lov nr. 616 af 12. juni 2013 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.) sættes i kraft.

§ 4. § 2, nr. 2, i lov nr. 1367 af 10. december 2013 om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar) sættes i kraft.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 11. marts 2015

Henrik Sass Larsen

/ Betina Hagerup