Den fulde tekst
L 142
Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 18/3 15
Betænkning 16/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 15 Tillæg H
2.beh 21/4 15
Lovf som vedt 28/4 15
3.beh 28/4 15 F
Lov nr 581 af 4. maj 2015
Beh sammen: L 142 og L 141
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Anne Baastrup (SF), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Magnus Heunicke).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget ophæves de særlige skatteregler for Sund og Bælt Holding A/S, A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen, der er indsat i lov om Sund og Bælt Holding A/S. Desuden ophæves de særlige skatteregler, der gælder for Femern A/S og A/S Femern Landanlæg, der er indsat i projekteringsloven for Femern Bælt-projektet.
Sund og Bælt Holding A/S og dets datterselskaber vil herefter uden undtagelser blive beskattet efter de regler, der gælder for andre aktieselskaber.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, ALT), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.