Den fulde tekst
L 143
Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg).
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 11/3 15 F
Betænkning 9/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 16/4 15 Tillæg H
2.beh 16/4 15 F
Lovf som vedt 21/4 15
3.beh 21/4 15 F
Lov nr 543 af 29. april 2015
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Rasmus Prehn (S), Pia Adelsteen (DF), Andreas Steenberg (RV), Anne Baastrup (SF), Henning Hyllested (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Magnus Heunicke).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget bemyndiges transportministeren til at etablere en såkaldt niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg Station og Vigerslev Allé Station. Den niveaufri udfletning vil skabe mulighed for bedre regularitet og mere fleksible køreplaner.
Anlægget vil koste 357 mio. kr., som forventes at blive finansieret af Togfonden DK. Det vil efter planen blive bygget i perioden 2017-2018, så det kan tages i brug i forbindelse med Signalprogrammets udrulning i 2019.
Lovforslaget udmønter den politiske aftale om Togfonden DK af 14. januar 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.