Den fulde tekst
L 150
Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 10/3 15 F
Betænkning 16/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 15 Tillæg H
2.beh 21/4 15 F
Tillægsbet 22/4 15
Lovf som vedt 28/4 15
3.beh 28/4 15 F
Lov nr 574 af 4. maj 2015
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Lovforslaget etablerer en ny tilskudsordning til lempelser af betaling af PSO i virksomheder med et stort elforbrug. Hovedformålet er at sikre, at virksomheder med et stort elforbrug ikke belastes af betaling af PSO i en sådan grad, at deres konkurrenceevne svækkes, og samtidig fremme energieffektivisering i virksomhederne. Der oprettes en tilskudspulje på 185 mio. kr. pr. år i perioden 2015-2020, hvorfra de pågældende virksomheder kan få støtte til betalingen af PSO til elektricitet, hvis de indgår en aftale om energieffektivisering.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.