Den fulde tekst
L 153
Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen (S)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 19/3 15 F
Betænkning 7/5 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/5 15 Tillæg H
2.beh 21/5 15 F
Lovf som vedt 26/5 15
3.beh 26/5 15 F
Lov nr 740 af 1. juni 2015
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Steen Gade (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Joachim B. Olsen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget gennemføres tre elementer i »Aftale om en vækstpakke« fra juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det drejer sig om ophævelse af beskikkelsesordningen for translatører og tolke, ophævelse af beskikkelsesordningen for dispachører og ophævelse af maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstands- og elinstallationsrapporter i huseftersynsordningen.
Herudover indeholder lovforslaget en udvidelse af lukkelovens dispensationsadgang til detailsalg på helligdage, en ændring af bestemmelsen om søfarendes ansættelsesforhold i forhold til arbejdstagerkategorier, der ikke er traditionelle søfarende, og en afskaffelse af den årlige kommuneredegørelse om kommuners og regioners erhvervsaktivitet.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, ALT), imod stemte 8 (EL), hverken for eller imod stemte 0.