Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen (RV)).
Lovf som fremsat 25/2 15
Fremsat skr 25/2 15
1.beh 10/3 15 F
Betænkning 16/4 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/4 15 Tillæg H
2.beh 21/4 15 F
Lovf som vedt 28/4 15
3.beh 28/4 15 F
Lov nr 577 af 4. maj 2015
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Thomas Danielsen (V), Mikkel Dencker (DF), Andreas Steenberg (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at justere og udskyde den såkaldte engrosmodel for detailmarkedet for elektricitet, der blev vedtaget i 2012.
Engrosmodellen betyder, at elhandelsvirksomhederne bliver de centrale aktører på elmarkedet, som har den primære kontakt til kunderne og udsender en samlet regning til forbrugeren. Justeringen skyldes, at der har vist sig praktiske vanskeligheder med at gennemføre en forsikringsordning for elhandelsvirksomhedernes indbetalinger af elafgifter til told- og skatteforvaltningen.
Udskydelsen af idriftsættelsen af engrosmodellen til den 1. april 2016 sker for at give fornøden tid til en sikker gennemførelse af tilpasninger af it-systemer og administrative procedurer.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 96 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF, ALT), imod stemte 5 (LA), hverken for eller imod stemte 0.