Den fulde tekst
L 162
Forslag til jernbanelov.
Af transportministeren (Magnus Heunicke (S)).
Lovf som fremsat 11/3 15
Fremsat skr 11/3 15
1.beh 26/3 15 F
Betænkning 5/5 15
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 15 Tillæg H
2.beh 7/5 15 F
Lovf som vedt 12/5 15
3.beh 12/5 15 F
Lov nr 686 af 27. maj 2015
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Magnus Heunicke (S), Susanne Eilersen (DF), Andreas Steenberg (RV), Anne Baastrup (SF), Lars Dohn (EL), Merete Riisager (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Magnus Heunicke).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget revideres den gældende jernbanelov. Hovedformålet med revisionen er at implementere EU-regler og skabe en klar, enkel og operationel jernbanelov, som kan understøtte flere passagerer og mere gods på jernbanen.
Desuden bliver der i disse år investeret massivt i jernbaneinfrastrukturen. Rammebetingelserne i forslaget skal medvirke til, at samfundet får mest muligt ud af de offentlige investeringer i sektoren.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 8 (EL).