Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Retteæse til Ligningsvejledningen 2005-2 om henlæggelser.
Den fulde tekst

Rettelse til Ligningsvejledningen for Ervhervsdrivende 2005-2 – Etableringskonto

 

 

I Ligningsvejledningen, Erhvervsdrivende 2005-2, kapitel om Henlæggelser under afsnit E.D.2.5.1.2 , i tekstens afsnit, der indledes med: "Betingelserne skal være overholdt i 5 år." skal sætningen rettelig være:

"Betingelserne skal være overholdt i 2 år, jf. ETBL § 11, 7. pkt.”