Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om hoteldispositionsbeløb for Danmark pr. 1. januar 2015

I henhold til aftalen af 30. juni 2000 om tjenesterejser, kapitel 7, reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser, herunder hoteldispositionsbeløb, jf. § 48, hver 1. januar.

Hoteldispositionsbeløbet for Danmark fastsættes dog med udgangspunkt i Statens Indkøbs hotelaftale, der reguleres pr. 1. februar hvert år.

På baggrund af den nyligt gennemførte regulering i hotelaftalen er der nu fastsat følgende satser for 2015:

I. Danmark – ureduceret 1): 996 kr.

II. Danmark – reduceret med ¼: 747 kr.

Den reducerede sats anvendes ved udstationering fra og med den 29. dag, jf. § 35, stk. 2, i tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00).

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 19. marts 2015. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9083 af 24. februar 2014 (Modst. nr.005-14).

Satserne har virkning for reservationer, der foretages efter den 19. marts 2015.

1) Hoteldispositionsbeløbet er inklusive moms.

Moderniseringsstyrelsen, den 19. marts 2015

Rikke Pilegaard Hansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 008-15.
    Hænger sammen med cirkulære om satsregulering af tjenesterejser, CIR nr 9082 af 05/02/2015