Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

(Ophævelse af revisionsklausul)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 506 af 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Etablering af permanente stiftsråd), som ændret ved lov nr. 1393 af 23. december 2012, foretages følgende ændring:

1. § 3 ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2015.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved