Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, 4, 16, 17 og 22, i lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.), § 1, nr. 12, og § 1, nr. 13 (delvist), i lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert), § 1, nr. 5, i lov om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.) og § 1, nr. 3, i lov om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.)

I medfør af § 3, stk. 3, i lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.), som ændret ved lov nr. 565 af 18. juni 2012 og lov nr. 457 af 14. maj 2014, § 6, stk. 2, i lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert), som ændret ved lov nr. 626 af 12. juni 2013, § 3, stk. 2, i lov nr. 626 af 12. juni 2013 om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.) og § 3, stk. 5, i lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 3, 4, 16, 17 og 22, i lov nr. 716 af 25. juni 2010 om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 12, og § 1, nr. 13, for så vidt angår færdselslovens § 132 a, i lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert) sættes i kraft.

§ 3. § 1, nr. 5, i lov nr. 626 af 12. juni 2013 om ændring af færdselsloven (Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.) sættes i kraft.

§ 4. § 1, nr. 3, i lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.) sættes i kraft.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2015.

Justitsministeriet, den 23. marts 2015

Mette Frederiksen

/ Jessika Heltberg Auken