Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser"

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice.

2) Bekendtgørelse nr. 202 af 9. marts 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik.

3) Bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling.

4) Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur.

5) Bekendtgørelse nr. 383 af 26. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler.

6) Bekendtgørelse nr. 393 af 1. maj 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang krop og stil.

7) Bekendtgørelse nr. 816 af 20. juli 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik.

8) Bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker.

9) Bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil.

10) Bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg.

11) Bekendtgørelse nr. 371 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion.

12) Bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 2. De i § 1 anførte bekendtgørelser finder dog fortsat anvendelse for elever, der fortsætter en erhvervsuddannelse, som er påbegyndt før den 1. august 2015.

Undervisningsministeriet, den 23. marts 2015

P.M.V.
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Silvia Fernandez