Den fulde tekst
L 181
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).
Af undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Lovf som fremsat 26/3 15
Fremsat skr 26/3 15
1.beh 10/4 15 F
Betænkning 12/5 15
2.beh 19/5 15 F
Lovf som vedt 26/5 15
3.beh 26/5 15 F
Lov nr 747 af 1. juni 2015
Ordførere: (1.beh) Anni Matthiesen (V), Annette Lind (S), Alex Ahrendtsen (DF), Pernille Vigsø Bagge (SF), Rosa Lund (EL), Merete Riisager (LA), Daniel Rugholm (KF).
Ministre: (1.beh) undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget(BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres en ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktisk-mundtlige prøve i faget fysik/kemi. Med forslaget etableres en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi, der skal indgå i gruppen af udtræksfag placeret i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi.
Forslaget medfører, at prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin fremover alene bedømmes af én statsligt beskikket censor.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 106 (V, S, DF, RV, SF, EL, KF), imod stemte 6 (LA, ALT), hverken for eller imod stemte 0.