Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 15, 17, 20 (delvist) og 21, i lov om ændring af udlændingeloven (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.)

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 1616 af 26. december 2013 om ændring af udlændingeloven (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 15 og 17, § 1, nr. 20, for så vidt angår § 46 a, stk. 8, i udlændingeloven, og § 1, nr. 21, i lov nr. 1616 af 26. december 2013 om ændring af udlændingeloven (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Justitsministeriet, den 20. marts 2015

Mette Frederiksen

/ Thomas Tordal-Mortensen