Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kapitalafkastsatsen for 2005 1)

 

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2005 til 4 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Told- og Skattestyrelsen, den 18. juli 2005

Preben Kristiansen

/Jens Perch Nielsen

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens nummerrække har cirkulæret nr. 2005-17