Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)1)

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For trådløst PMSE-lydudstyr gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1346 af 12. december 2014 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events) ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 1. juni 2015

Betina Hagerup

/ Jakob Henrik Juul


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for trådløst PMSE-lydudstyr (Programme Making and Special Events)

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste
N
2
Anvendelse
Transmission af analoge eller digitale lydsignaler mellem et begrænset antal sendere og modtagere, såsom radiomikrofoner, øresneglsystemer og lydforbindelser, der fortrinsvis anvendes til produktion af radio/TV-udsendelser og til private eller offentlige sociale eller kulturelle arrangementer.
N
3
Tilladte frekvensbånd
Jf. skemaet under punkt 4 nedenfor
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd
Frekvensbånd/frekvenser (MHz)
Maksimal tilladt sendeeffekt
N
Bånd a
32,000
36,200
36,900
37,500
38,800
32,400
36,500
37,100
37,700
39,000
35,800
36,700
37,300
37,900
39,400
10 mW e.r.p.
Bånd b
138,250
139,050
142,070
138,700
139,750
138,800
141,765
50 mW e.r.p.
Bånd c
169,4000-169,5875
500 mW e.r.p.
Bånd d
169,8250
173,6400
173,8250
173,4000
173,6950
173,9625
173,4650
173,8125
10 mW e.r.p.
Bånd e
174,000-216,000
50 mW e.r.p.
Bånd f
470,000-790,000
50 mW e.r.p.
Bånd g
821,000-832,000
Se tabel 1 nedenfor
Bånd h
863,000-865,000
10 mW e.r.p.
Bånd i
916,100-916,500 MHz
(centerfrekvens 916,300 MHz)
917,300-917,700 MHz
(centerfrekvens 917,500 MHz)
918,500-918,900 MHz
(centerfrekvens 918,700 MHz)
919,700-920,100 MHz
(centerfrekvens 919,900 MHz)
10 mW e.r.p.
Bånd j
1785,000-1805,000
Se tabel 2 og 3 nedenfor
5
Duty cycle
Bånd i: ≤ 25 %
N
6
Båndbredder
Bånd a, c, d og e: 50 kHz
Bånd b, f og h: 200 kHz
Bånd i: ≤ 400 kHz
N
7
Begrænsninger i anvendelsen
Radiofrekvenserne i bånd c, d og e må alene anvendes i radioanlæg til brug for hørehæmmede.
Radiofrekvenserne i bånd i må alene anvendes indendørs i digitale ALD-systemer (Assistive Listening Device).
N
8
Tilladelsesforhold
Krav og begrænsninger for anvendelse af radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
9
Harmoniserede standarder
Bånd a, b, c, d, e, f, g og i: EN 300 422-2
Bånd h: EN 301 357-2
I
10
Referencer
ECC/DEC/(09)03
ERC/REC 70-03
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/641/EU
I
11
Notifikations nr.
2015/27/DK
I

N: Normativ

I: Informativ

Tabel 1

Vilkår for »block edge mask«-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 800 MHz-båndet (821-832 MHz)
Frekvenser under 821 MHz
821-823 MHz
823-826 MHz
826-832 MHz
Frekvenser over 832 MHz
Referencegrænseværdier uden for blokken
Beskyttelsesbånd (til beskyttelse mod interferens fra PMSE ind i terrestriske systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester (downlink))
Grænseværdier inden for blokken
Referencegrænseværdier uden for blokken
Ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.) uden for blokken: -43 dBm/5 MHz
●  E.i.r.p. inden for blokken for håndholdt PMSE-lydudstyr: 13 dBm
●  E.i.r.p. inden for blokken for kropsbåret PMSE-lydudstyr: 20 dBm
E.i.r.p. inden for blokken: 20 dBm
E.i.r.p. uden for blokken: -25 dBm/5 MHz

Tabel 2

Vilkår for »block edge mask«-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 1800 MHz-båndet (1785-1805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for håndholdt udstyr
 
Frekvensområde
E.i.r.p. for håndholdt udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
Frekvensområde med restriktioner
1785-1785,2 MHz
4 dBm/200 kHz
 
1785,2-1803,6 MHz
13 dBm/kanal
 
1803,6-1804,8 MHz
10 dBm/200 kHz med en grænseværdi på 13 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
-14 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-37 dBm/200 kHz

Tabel 3

Vilkår for »block edge mask«-området gældende for trådløst PMSE-lydudstyr i frequency-division duplexing (FDD) duplex gap i 1800 MHz-båndet (1785-1805 MHz), for så vidt angår e.i.r.p. for kropsbåret udstyr
 
Frekvensområde
E.i.r.p. for kropsbåret udstyr
Uden for blokken
< 1785 MHz
-17 dBm/200 kHz
 
1785-1804,8 MHz
17 dBm/kanal
Frekvensområde med restriktioner
1804,8-1805 MHz
0 dBm/200 kHz
Uden for blokken
> 1805 MHz
-23 dBm/200 kHz

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.