Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som ændret ved bekendtgørelse nr. 142 af 22. februar 2011, foretages følgende ændring:

1. §§ 7 og 8 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2015.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 8. april 2015

Henrik Sass Larsen

/ Victor Kjær