Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmer
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmer

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For radioanlæg til brug for personalarmer gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 1. juni 2015

Betina Hagerup

/ Jakob Henrik Juul


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 026 for radioanlæg til brug for personalarmer

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste.
N
2
Anvendelse
Radioanlæg til brug for personalarmer.
N
3
Tilladte frekvenser og frekvensbånd
Bånd/frekvens
Frekvensbånd/frekvenser
N
   
Frekvens a
32,275 MHz, 32,300 MHz og 32,325 MHz
   
Frekvens b
146,0125 MHz
   
Frekvens c
448,250 MHz og 448,275 MHz
   
Bånd d
868,600-868,700 MHz
 
869,200-869,250 MHz
 
869,250-869,300 MHz
 
869,300-869,400 MHz
   
Bånd e
869,650-869,700 MHz
4
Maksimalt tilladte
sendeeffekter
Bånd/frekvens
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
   
Frekvens a
100 mW e.r.p.
Frekvens b
10 mW e.r.p.
Frekvens c
100 mW e.r.p.
Bånd d
10 mW e.r.p.
Bånd e
25 mW e.r.p.
5
Kanalafstand
Bånd/frekvens
Kanalafstand
N
   
Frekvens a
10 kHz
Frekvens b
25 kHz
Frekvens c
25 kHz
Bånd d
25 kHz
Bånd e
25 kHz
6
Duty cycle
Bånd/frekvens
Duty cycle
N
   
Frekvens a
<1,0 %
Frekvens b
<1,0 %
Frekvens c
<1,0 %
Bånd d
<1,0 %
Bånd e
<10 %
7
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
8
Harmoniseret standard
EN 300 220-2
I
9
Referencer
ERC/REC 70-03
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
I

N: Normativ

I: Informativ