Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd1)

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 503 af 20. maj 2014 om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 1. juni 2015

Betina Hagerup

/ Jakob Henrik Juul


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts radioanlæg med integreret eller dedikeret antenne beregnet til telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel i visse frekvensbånd

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Laveffekts radioanlæg
N
2
Anvendelse
Telemetri, fjernstyringsformål, alarmering, tale og dataoverførsel
N
3
Tilladte frekvensbånd/frekvenser
Bånd/frekvens
Frekvensbånd/frekvenser
N
Bånd a
456,9-457,1 kHz (centerfrekvens 457 kHz)
Bånd b
6,765-6,795 MHz
Bånd c
13,553-13,567 MHz
Bånd d
26,957-27,283 MHz
Bånd e
26,990-27,000 MHz
Bånd f
27,040-27,050 MHz
Bånd g
27,090-27,100 MHz
Bånd h
27,140-27,150 MHz
Bånd i
27,190-27,200 MHz
Bånd j
40,660-40,700 MHz
Bånd k
49,500-50,000 MHz
Bånd l
138,200-138,450 MHz
Frekvens m
138,650 MHz
Bånd n1/n2
169,4-169,475 MHz
Bånd o
169,4-169,4875 MHz
Bånd p
169,4875-169,5875 MHz
Bånd q
169,5875-169,8125 MHz
Bånd r1/r2
433,050-434,040 MHz
Bånd s1/s2/s3
434,040-434,790 MHz
Bånd t
863,000-865,000 MHz
Bånd u
865,000-868,000 MHz
Bånd v
868,000-868,600 MHz
Bånd w
868,700-869,200 MHz
Bånd x1/x2
869,400-869,650 MHz
Bånd y1/y2
869,700-870,000 MHz
Bånd z
870,000-875,600 MHz
Bånd aa
870,000-875,800 MHz
Bånd ab
870,000-876,000 MHz
Bånd ac
915,000-921,000 MHz
Bånd ad
915,200-920,800 MHz
Frekvens ae
916,3 MHz, 917,5 MHz, 918,7 MHz og 919,9 MHz
Bånd af
2400,0-2483,5 MHz
Bånd ag1/ag2
2483,5-2500,0 MHz
Bånd ah
5725-5875 MHz
Bånd ai
24,00-24,25 GHz
Bånd aj
57-64 GHz
Bånd ak
61,0-61,5 GHz
Bånd al
122-123 GHz
Bånd am
244-246 GHz
4
Maksimalt tilladte sendeeffekter
Bånd/frekvens
Maksimalt tilladte sendeeffekter
N
Bånd a
7 dBµA/m ved 10 m
Bånd b
42 dBµA/m
Bånd c
42 dBµA/m
Bånd d
42 dBµA/m svarende til 10 mW e.r.p.
Bånd e
100 mW e.r.p.
Bånd f
100 mW e.r.p.
Bånd g
100 mW e.r.p.
Bånd h
100 mW e.r.p.
Bånd i
100 mW e.r.p.
Bånd j
10 mW e.r.p.
Bånd k
1 mW e.r.p.
Bånd l
10 mW e.r.p.
Frekvens m
500 mW e.r.p.
Bånd n1
500 mW e.r.p.
Bånd n2
500 mW e.r.p.
Bånd o
10 mW e.r.p.
Bånd p
10 mW e.r.p.
Bånd q
10 mW e.r.p.
Bånd r1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd r2
10 mW e.r.p.
Bånd s1
1 mW e.r.p.
og -13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz
Bånd s2
10 mW e.r.p.
Bånd s3
10 mW e.r.p.
Bånd t
25 mW e.r.p.
Bånd u
25 mW e.r.p.
Bånd v
25 mW e.r.p.
Bånd w
25 mW e.r.p.
Bånd x1
500 mW e.r.p.
Bånd x2
25 mW e.r.p.
Bånd y1
5 mW e.r.p.
Bånd y2
25 mW e.r.p.
Bånd z
500 mW e.r.p.
Bånd aa
25 mW e.r.p.
Bånd ab
25 mW e.r.p.
Bånd ac
25 mW e.r.p.
Bånd ad
25 mW e.r.p.
Frekvens ae
100 mW e.r.p.
Bånd af
10 mW e.i.r.p.
Bånd ag1
1 mW e.i.r.p.
Bånd ag2
10 mW e.i.r.p.
Bånd ah
25 mW e.i.r.p.
Bånd ai
100 mW e.i.r.p.
Bånd aj
100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10 mW og en maksimal e.i.r.p. -effektspektraltæthed på 13 dBm/MHz
Bånd ak
100 mW e.i.r.p.
Bånd al
100 mW e.i.r.p.
Bånd am
100 mW e.i.r.p.
5
Duty cycle og brugsrestriktioner
Bånd/frekvens
Duty cycle m.v.
Brugsrestriktioner
N
Bånd a
Ingen krav
Note 1)
Bånd b
Ingen krav
 
Bånd c
Ingen krav
 
Bånd d
Ingen krav
 
Bånd e
≤ 1 %
 
Bånd f
≤ 1 %
 
Bånd g
≤ 1 %
 
Bånd h
≤ 1 %
 
Bånd i
≤ 1 %
 
Bånd j
Ingen krav
Note 2)
Bånd k
Ingen krav
 
Bånd l
≤ 1 %
 
Frekvens m
Ingen krav, maksimal båndbredde på 25 kHz
Må alene anvendes til sporing af stjålne genstande.
Bånd n1
≤ 10 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
Må alene anvendes til radioanlæg, som udgør en del af tovejs radiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.
Bånd n2
≤ 1 %. Kanalafstand maksimalt 50 kHz
 
Bånd o
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd p
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd q
Note 6) og ≤ 0,1 %
 
Bånd r1
Note 3)
Note 4)
Bånd r2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s1
Note 3)
Note 4)
Bånd s2
≤ 10 %
Note 5)
Bånd s3
≤ 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz
Note 3)
Note 4)
Bånd t
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd u
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd v
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 7)
Bånd w
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 7)
Bånd x1
Note 6) eller ≤ 10 %
Note 7)
Bånd x2
Note 6) eller ≤ 0,1 %
Note 5)
Bånd y1
Note 3)
Note 4)
Bånd y2
Note 6) eller ≤ 1 %
Note 5)
Bånd z
≤ 2,5 %
Adaptive Power Control (APC) skal anvendes.
   
Note 8)
Bånd aa
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Bånd ab
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd ac
≤ 0,1 %. Maksimal båndbredde på 200 kHz
 
Bånd ad
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 600 kHz
 
Frekvens ae
≤ 1 %. Maksimal båndbredde på 400 kHz
RFID tags må anvendes uden duty cycle.
Bånd af
Ingen krav
Ingen
Bånd ag1
Note 6) og ≤ 10 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS (Medical Body Area Network Systems) på hospitaler o.l.
Bånd ag2
Note 6) og ≤ 2 %. Maksimal båndbredde på 3 MHz
Kun til indendørs MBANS på patientens bopæl.
Bånd ah
Ingen krav
Ingen
Bånd ai
Ingen krav
Ingen
Bånd aj
Ingen krav
Ingen
Bånd ak
Ingen krav
Ingen
Bånd al
Ingen krav
Ingen
Bånd am
Ingen krav
Ingen
 
Note 1)
Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.
Note 2)
Ingen videoapplikationer.
Note 3)
Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.
Note 4)
Ingen audio- og videoapplikationer.
Note 5)
Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.
Note 6)
Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.
Note 7)
Ingen analoge videoapplikationer.
Note 8)
En duty cycle (x) på 2,5 % < x ≤ 10 % vil kunne anvendes i forbindelse med NRP’er (Network Relay Points), hvis der opnås tilladelse hertil fra Erhvervsstyrelsen.
6
Tilladelsesforhold
Mulighederne for at anvende radiofrekvenserne uden tilladelse fremgår af bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
N
7
Harmoniserede standarder
EN 300 220-2
EN 300 330-2
EN 300 440-2
EN 300 718-2
EN 300 718-3
EN 303 203-2 (under udarbejdelse)
EN 303 204-2
EN 305 550-2
I
8
Referencer
ERC/REC 70-03
Kommissionens beslutning 2006/771/EF, senest ændret ved gennemførelsesafgørelse 2013/752/EU
I
9
Notifikations nr.
2015/30/DK
I

N: Normativ

I: Informativ

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.