Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 1998, foretages følgende ændringer:

1. § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1, stk. 1, 1. pkt., 41, stk.1, og 42, stk. 3, 1. pkt., finder først anvendelse ved retten i Kalundborg den 11. januar 1999, retten i Varde den 17. januar 1999, retten i Ringkøbing den 22. februar 1999, retten i Slagelse den 22. marts 1999, retten i Skjern den 12. april 1999, retten i Hjørring den 26. april 1999, retten i Korsør den 17. maj 1999, retten i Næstved den 7. juni 1999, retten i Sønderborg den 28. juni 1999, retten i Nykøbing Falster den 9. august 1999, retten i Haderslev den 23. august 1999, retten i Sorø den 20. september 1999, retten i Skive den 4. oktober 1999, retten i Ringsted den 8. november 1999 og retten i Thisted den 22. november 1999.«

2. Bilag 8. Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb, affattes som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1999.

Bilag 8

Liste over dommerkontorer, der tinglyser ved hjælp af edb

Assens

Ballerup

Brædstrup

Brøndbyerne

Esbjerg

Fredericia

Frederiksberg

Frederikssund

Frederiksværk

Fåborg

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Grenå

Grindsted

Gråsten

Haderslev (23/8 1999)

Helsinge

Helsingør

Herning

Hillerød

Hjørring (26/4 1999)

Hobro

Holbæk

Holstebro

Horsens

Hvidovre

Hørsholm

Kalundborg (11/1 1999)

Kjellerup

Kolding

Korsør (17/5 1999)

Københavns Byret

Køge

Lemvig

Lyngby

Mariager

Middelfart

Nibe

Nyborg

Nykøbing Falster (9/8 1999)

Nykøbing Sjælland

Næstved (7/6 1999)

Odense

Randers

Ringkøbing (22/2 1999)

Ringsted (8/11 1999)

Roskilde

Rudkøbing

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Skive (4/10 1999)

Skjern (12/4 1999)

Slagelse (22/3 1999)

Sorø (20/9 1999)

Svendborg

Sønderborg (28/6 1999)

Terndrup

Thisted (22/11 1999)

Tårnby

Tåstrup

Varde (17/1 1999)

Vejle

Viborg

Aabenraa

Aalborg

Århus

Justitsministeriet, den 20. november 1998

Frank Jensen

/Marianne Samuelsson