Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Oplysning om genbeskatningssaldi mv. for 2005. Selskaber med bagudforskudt indkomstår.
Den fulde tekst

Mindstekrav – genbeskatningssaldi mv. - genbeskatningssaldi

 

 

Orientering om ændringsbekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005 til mindstekravsbekendtgørelsen nr. 707 af 4. juli 2005.

I forbindelse med indarbejdelsen af bekendtgørelse nr. 349 af 19. maj 2005 om ændring af bekendtgørelse om skattemæssige krav til regnskab i den nye mindstekravsbekendtgørelse, nr. 707 af 4. juli 2005, blev der beklageligvis ikke indsat en overgangsbestemmelse for selskaber med bagudforskudt indkomstår.

Manglen betyder, at en række selskaber med bagudforskudt indkomstår ikke er omfattet af reglerne for indkomståret 2005. Det drejer sig om selskaber, der har påbegyndt indkomståret 2005 inden 15. december 2004 og derfor først er omfattet af de nye sambeskatningsregler fra og med 2006.

For at sikre, at disse selskaber i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen for indkomståret 2005 oplyser om genbeskatningssaldi mv., har skatteministeren udstedt ændringsbekendtgørelse nr. 836 af 31. august 2005 til mindstekravsbekendtgørelsen, i hvilken overgangsbestemmelsen er indføjet.

Skatteministeriet agter i øvrigt i løbet af efteråret at tage mindstekravsbekendtgørelsen op til revision.