Den fulde tekst
L 200
Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).
Af forsvarsministeren (Nicolai Wammen (S)).
Lovf som fremsat 5/5 15
Fremsat skr 5/5 15
1.beh 8/5 15 F
Ordførere: (1.beh) Troels Lund Poulsen (V), John Dyrby Paulsen (S), Marie Krarup (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Nikolaj Villumsen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Nicolai Wammen).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Lovforslaget indgår i regeringens udspil »Et stærkt værn mod terror«, som blev offentliggjort den 19. februar 2015. Regeringen ønsker i den forbindelse at styrke efterretningstjenesternes indsats over for trusler fra danske såkaldte foreign fighters gennem en styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE’s) indsats. Hensigten med lovforslaget er i den sammenhæng at give FE mulighed for at foretage målrettet elektronisk indhentning af oplysninger om personer hjemmehørende i Danmark, som kan udgøre en terrortrussel, selv om disse opholder sig i udlandet.