Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Tiltalefrafald - andre sager (gruppe 6) - mentalt normal - straffelovens § 215 - tilståelse - påtaleopgivelse1)

Fraskilt barnefader var sigtet for i 2 døgn at have unddraget barnemoderen hendes forældremyndighed. Sigtede nægtede at have haft barnet hos sig. Påtale blev opgivet.2)

Fraskilt barnefader sigtet for i godt 2 døgn at have ladet sin søn bo hos sig og derved unddraget barnemoderen hendes forældremyndighed.

Ved sagens tilbagesendelse afvist tiltalefrafald, da sigtede nægtede at have haft drengen hos sig. Iøvrigt fandtes skyldspørgsmålet tvivlsomt, hvis barnet havde opsøgt faderen af egen drift, og moderen fra starten var klar over, hvor barnet opholdt sig. Det er senere oplyst, at statsadvokaten opgav påtale i sagen.

Officielle noter

1) Offentliggjort i Anklagemyndighedens Årsberetning 1986, side 22.

2)  Området for tiltalefrafald i andre sager (gruppe 6) om

Redaktionel note
  • Anklagemyndighedens Årsberetning 1982, side 17-22.
    Tilståelse m.v. som forudsætning for tiltalefrafald er behandlet i
    1986, side 19-21 og 1977, side 114 (Området i almindelighed).
    afgørelser findes i Anklagemyndighedens Årsberetning 1987, side 138,
    overtrædelse af straffelovens § 215 og henvisning til yderligere