Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Begravelse. Urne. Privat ejendom

Meddelt, at der efter praksis ikke gives tilladelse til nedsættelse af urner på mindre ejendomme, herunder private haver.

Kirkeministeriets skrivelse af 9. marts 1988 til fru Birte Haugsted.

I skrivelse af 29. februar 1988 har De ansøgt om tilladelse til, at urnen med asken af Deres afdøde ægtefælle nedsættes i Deres private have.

I anledning heraf skal man meddele, at således som begravelsesforholdene er ordnet her i landet, skal kister og urner normalt nedsættes på de almindelige kirkegårde, idet man ikke har anset det for ønskeligt, at begravelser spredes over det ganske land. I overensstemmelse hermed følger Kirkeministeriet en meget restriktiv praksis med hensyn til meddelelse af tilladelse til nedsættelse af urner på private ejendomme. Der er f.eks. i nogle tilfælde meddelt tilladelse til nedsættelse af urner på landejendomme af en vis størrelse, der i længere tid har været og må påregnes at forblive i slægtens eje (slægtsgårde). Derimod meddeles der efter praksis ikke tilladelse til nedsættelse af urner på mindre ejendomme.

Ministeriet finder herefter ikke at kunne imødekomme det ansøgte.

, den 9. marts 1988