Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene

Efter statsministerens indstilling er der ved kongelig resolution af 8. maj 2015 fastsat følgende bestemmelse vedrørende forretningernes fordeling mellem ministrene:

§ 1. Ressortansvaret for sager vedrørende regulering af danske aktiviteter i det ydre rum, herunder spørgsmål vedrørende godkendelse, kontrol og registrering af opsendelse af rumgenstande, ansvaret for deltagelse i internationalt samarbejde om aktiviteter i det ydre rum samt for koordinering og samarbejde mellem danske myndigheder med rumrelaterede ansvarsområder, henlægges til uddannelses- og forskningsministeren.

Statsministeriet, den 20. maj 2015

Helle Thorning-Schmidt

/ Christian Hesthaven