Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1015 af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2015.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 2015

P.M.V
Lars Mortensen
Afdelingschef

/ Fie Westergren Hendel