Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om afskrivning på ejendomme med
hjemfaldsforpligtelse m.v.

I medfør af § 25, stk. 3, 3. pkt., i lov om skattemæssige afskrivninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 12. september 2005, fastsættes:

§ 1. Efterstående tabel skal anvendes ved afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.

§ 2. Det beløb, der årligt kan afskrives på ejendomme, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, beregnes således: Først foretages en beløbsmæssig opgørelse af hjemfaldsbyrden. Dette sker ved, at ejerens faktiske erhvervelsessum (købesum tillagt evt. byggesum) nedsættes med det beløb, der tilbagebetales ved hjemfald, ligesom der foretages fradrag for beløb, der er afskrevet efter de tidligere regler om ekstraordinære afskrivninger, samt for anskaffelsessummer for installationer, der afskrives særskilt. Dernæst opgøres antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet. Hjemfaldsbyrden multipliceres herefter med den faktor i tabellens kolonne d, som står ud for det tal i kolonne c, der angiver antallet af år fra anskaffelsestidspunktet til hjemfaldstidspunktet. Herved beregnes den korrigerede hjemfaldsbyrde. Derpå opgøres antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet. Det beløb, der kan afskrives pr. 10.000 kr. korrigeret hjemfaldsbyrde, kan herefter aflæses i kolonne b mellem de to tal i kolonne a, der angiver antallet af år fra henholdsvis indkomstårets begyndelse og indkomstårets afslutning til hjemfaldstidspunktet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. december 2005 og har virkning fra den 1. november 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 4 af 4. januar 1999 om afskrivning på ejendomme hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art.

Skatterådet, den 13. december 2005

Lida Hulgaard

/Ole KjærBilag 1

Tabel til beregning af afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelser m.v.

a.
Antal år til hjemfaldstidspunktet

b.
Fradrag i indtægten pr. 10.000 kr.'s »korrigeret hjemfaldsbyrde« på hjemfaldstidspunkt
kr.

c.
Antal år fra anskaffelsestidspunkt til hjemfaldstidspunkt

d.
Multiplikationsfaktor

100

8

100

1,020

99

8

99

1,021

98

9

98

1,022

97

9

97

1,023

96

9

96

1,024

95

10

95

1,025

94

10

94

1,026

93

10

93

1,027

92

11

92

1,028

91

11

91

1,029

90

12

90

1,030

89

12

89

1,031

88

13

88

1,033

87

13

87

1,034

86

14

86

1,036

85

14

85

1,037

84

15

84

1,039

83

15

83

1,040

82

16

82

1,042

81

17

81

1,044

80

17

80

1,045

79

18

79

1,047

78

19

78

1,049

77

20

77

1,051

76

20

76

1,054

75

21

75

1,056

74

22

74

1,058

73

23

73

1,061

72

23

72

1,063

71

25

71

1,066

70

26

70

1,069

69

27

69

1,072

68

27

68

1,075

67

29

67

1,078

66

30

66

1,081

65

32

65

1,085

64

32

64

1,088

63

34

63

1,092

62

35

62

1,096

61

37

61

1,101

60

38

60

1,105

59

39

59

1,110

58

41

58

1,115

57

43

57

1,120

56

45

56

1,125

55

46

55

1,131

54

48

54

1,137

53

50

53

1,143

52

52

52

1,150

51

54

51

1,156

50

56

50

1,164

49

59

49

1,171

48

61

48

1,180

47

63

47

1,188

46

66

46

1,197

45

68

45

1,207

44

72

44

1,217

43

74

43

1,227

42

77

42

1,239

41

80

41

1,250

40

83

40

1,263

39

87

39

1,276

38

90

38

1,291

37

94

37

1,306

36

97

36

1,322

35

102

35

1,339

34

105

34

1,358

33

110

33

1,378

32

114

32

1,399

31

118

31

1,421

30

124

30

1,446

29

128

29

1,472

28

133

28

1,500

27

139

27

1,531

26

144

26

1,564

25

150

25

1,600

24

156

24

1,640

23

163

23

1,683

22

168

22

1,730

21

176

21

1,782

20

182

20

1,840

19

190

19

1,903

18

198

18

1,975

17

205

17

2,055

16

214

16

2,145

15

222

15

2,249

14

231

14

2,367

13

240

13

2,504

12

250

12

2,664

11

260

11

2,854

10

270

10

3,083

9

281

9

3,362

8

292

8

3,713

7

304

7

4,165

6

316

6

4,769

5

329

5

5,615

4

342

4

6,887

3

356

3

9,009

2

369

2

13,263

1

385

1

25,974

0

 

0