Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EF-voldgiftskonventionen

 

I henhold til § 1, stk. 2, i lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006, fastsættes:

§ 1. Told- og skatteforvaltningen er kompetent myndighed i henhold til lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), jf. lovbekendtgørelse nr. 111 af 21. februar 2006.

§ 2. Spørgsmål, som omfattes af konventionen, kan ikke behandles i et rådgivende udvalg, hvis spørgsmålet indbringes for danske domstole.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2006. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1023 af 13. december 1994 om konvention om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen) bortset fra § 1.

Skatteministeriet, den 21. marts 2006

Kristian Jensen

/Kaj-Henrik Ludolph