Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Åbent brev angående udskrivning af nyvalg til Folketinget

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Da det af hensyn til lovgivningsarbejdet i Folketinget samt valgperiodens snarlige udløb må anses for ønskeligt, at der afholdes nyvalg til Folketinget, bestemmer Vi herved, at nyvalg til Folketinget afholdes i hele riget torsdag den 18. juni 2015.

Givet på Amalienborg, den 27. maj 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Helle Thorning-Schmidt