Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2015

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, § 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet, og § 2, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1592 af 13. december 2007 om administration af statsgaranterede studielån, der overføres til Økonomistyrelsen fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Statens Administration, forrentes med en nominel rente på 0,5 pct. p.a. i perioden 1. juli 2015 til 31. december 2015.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 1,75 pct. p.a. i perioden 1. juli 2015 til 31. december 2015.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2015.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1288 af 5. december 2014 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2015.

SKAT, den 15. juni 2015

Jesper R. Simonsen

/ Susse Meulengracht