Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v.

I medfør af § 1, stk. 6, i lov nr. 526 af 28. maj 2014 om formidling af fast ejendom m.v. fastsættes:

§ 1. Følgende bestemmelser i lov om formidling af fast ejendom m.v. gælder ikke ved salg af statens faste ejendom, når salget foregår uden medvirken af en ejendomsmægler: § 19, stk. 3, § 37, stk. 1, nr. 3 og 4, §§ 39-40 og § 41, stk. 2.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1067 af 15. december 1994 om undtagelse af salg af statens faste ejendomme fra visse bestemmelser i lov om omsætning af fast ejendom ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 22. juni 2015

Victor Kjær

/ Nina Pabst-Karlsson