Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med sammenlægning af totalharmoniseringsbekendtgørelser i medfør af offshoresikkerhedsloven med tilsvarende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om indretning af produkter m.v. (produktloven)

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 832 af 27. juni 2013 om indretning m.v. af transportabelt trykbærende udstyr på offshoreanlæg m.v.

2) Bekendtgørelse nr. 1332 af 25. november 2013 om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære på faste offshoreanlæg.

3) Bekendtgørelse nr. 1333 af 25. november 2013 om indretning m.v. af elevatorer på faste offshoreanlæg.

4) Bekendtgørelse nr. 1334 af 25. november 2013 om indretning m.v. af simple trykbeholdere på offshoreanlæg m.v.

5) Bekendtgørelse nr. 1336 af 25. november 2013 om indretning m.v. af maskiner på faste offshoreanlæg.

6) Bekendtgørelse nr. 240 af 18. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler der anvendes på offshoreanlæg m.v.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. juli 2015.

Arbejdstilsynet, den 24. juni 2015

Peter Vesterheden

/ Katrine Krone