Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet

 

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 23. juni 2005, samt § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998, som ændret ved lov nr. 430 af 6. juni 2005, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Økonomistyrelsen, forrentes med en nominel rente på 3,25 pct. p.a. i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 3,5 pct. p.a. i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. juli 2006.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2006.

Skat Hovedcentret, den 15. juni 2006

Claus Kaaber

/Susanne Nüchel Lawaetz