Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse)

I medfør af § 2 i lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 1641 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og faglig fordybelse) sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, den 2. juli 2015

Ellen Trane Nørby

/ Liz Nymann Lausten