Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32011R1169
 
Den fulde tekst

Vejledning om mærkning af fødevarer

(Mærkningsvejledningen)

Vejledningen beskriver bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (mærkningsforordningen) og mærkningsbekendtgørelsen. Vejledningen er rettet mod de myndigheder, der skal føre tilsyn med mærkningsreglerne og mod producenter, importører og forhandlere af fødevarer.

Vejledningen kan hentes i pdf format på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_Mærkning-af-fødevarer.aspx

Fødevarestyrelsen, den 3. juli 2015

Pernille Lundquist Madsen

/ Stinne Von Seelen Havn