Den fulde tekst
L 5
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Genindførelse af boligjobordningen).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 3/7 15
Fremsat skr 3/7 15
1.beh 3/7 15 F
Betænkning 18/8 15
2.beh 21/8 15 F
Lovf som vedt 26/8 15
3.beh 26/8 15 F
Lov nr 997 af 30. august 2015
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Pelle Dragsted (EL), Merete Riisager (LA), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget genindføres boligjobordningen, der gav fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet eller en fritidsbolig, med fuld virkning i 2015.
Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har den 29. juni 2015 indgået aftale om en boligjobordning i 2015-2017. Efter aftalen indføres i 2015 en boligjobordning tilsvarende den ordning, der var i 2014, med et samlet fradrag på 15.000 kr. pr. person. I 2016 foretages en omlægning af ordningen, så den understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.
Dette lovforslag udmønter den del af aftalen, der vedrører en genindførelse af boligjobordningen i 2015 i uændret form. Med lovforslaget foreslås boligjobordningen således genindført med fuld virkning i 2015, dvs. med virkning for arbejde udført fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015. De foreslåede regler svarer til de regler, der var gældende, da den tidligere ordning udløb med udgangen af 2014.
Pensionister kan efter forslaget bevare skattefrihed for vederlag på op til 10.400 kr. for arbejde udført i eller i tilknytning til et privat hjem i 2015, uanset at den, der får udført arbejdet, efterfølgende indberetter fradrag efter den foreslåede genindførelse af boligjobordningen.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 53 (DF, V, ALT, SF, KF), imod stemte 49 (S, EL, LA, RV), hverken for eller imod stemte 0.