Den fulde tekst
L 2
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love. (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Lovf som fremsat 3/7 15
Fremsat skr 3/7 15
1.beh 3/7 15 F
Betænkning 18/8 15
Lovf optrykt efter 2.beh 21/8 15 Tillæg H
2.beh 21/8 15 F
Lovf som vedt 26/8 15
3.beh 26/8 15 F
Lov nr 1000 af 30. august 2015
Ordførere: (1.beh) Dan Jørgensen (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Merete Riisager (LA), Ulla Sandbæk (ALT), Zenia Stampe (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at give nytilkomne udlændinge et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.
Med lovforslaget indføres der en integrationsydelse i stedet for uddannelseshjælp eller kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge og personer, der ikke har boet i Danmark gennem en længere periode. Det er en betingelse for retten til uddannelseshjælp og kontanthjælp, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år.
Loven træder i kraft den 1. september 2015.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 56 (DF, V, LA, KF), imod stemte 50 (S, EL, ALT, RV, SF), hverken for eller imod stemte 0.