Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring

§ 1. Bekendtgørelse nr. 1405 af 14. december 2004 om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1405 af 14. december 2004 finder fortsat anvendelse for regnskabsperioder, der begynder inden den 1. januar 2016.

Finanstilsynet, den 20. august 2015

Kristian Vie Madsen

/ Flemming Petersen