Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold

J. nr. 2014-6811-50167

En byggemarkedskæde holdt et åbent hus arrangement, der appellerede til kvinder. Da mænd også var velkomne til arrangementet, var det ikke i strid med ligestillingsloven.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en byggemarkedskæde afholdt et åbent hus arrangement for kvinder.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligestillingsloven, at indklagede afholdt et åbent hus arrangement for kvinder.

Sagsfremstilling

Indklagede byggemarkedskæde har i uge 39 i 2014 afholdt et åbent hus arrangement - "Womens Night" - for kvinder i 16 forskellige afdelinger i Danmark.

På arrangementets annonce fremgår følgende tekst ved siden af et billede af tre kvinder:

"WOMENS NIGHT I BAUHAUS

Womens Night i BAUHAUS i uge 39

Kom og vær' med til Women's Night i BAUHAUS, hvor vi udfordrer dine "gør-det-selv" evner og giver dig masser af nye tips og tricks med hjem i tasken, så du kommer godt i gang med dit næste gør-det-selv projekt."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det fremgår af bannere i indklagedes lokale byggemarkeder og på indklagedes hjemmeside, at arrangementet kun retter sig mod kvinder.

Arrangementet er i strid med ligestillingsloven, da der ikke foreligger et lignende tilbud til mænd.

Arrangementet har desuden ikke et legitimt mål, som godtgør en særlig hensynstagen til kvinder.

Klager synes, at det var et spændende arrangement, men afstod fra at spørge, om han måtte deltage på grund af annoncens formulering.

Klager ville heller ikke spørge, om det var muligt at blive klippet til "mandepris", hvis han var en kvinde; sende en ansøgning til et stillingsopslag, hvor kvinder foretrækkes; spørge om han som mand må lukkes ind på "kvindeetagen" på et hotel eller bede om gratis drinks på et diskotek, der har annonceret med gratis drinks for kvinder.

De nævnte eksempler og det indklagede arrangement er ligestillingsproblematikker.

Det er positivt, at indklagede opfordrer kvinder til at deltage i sådanne arrangementer, da det traditionelt mest er mænd, der interesserer sig i byggevarer. Det bør dog samtidigt fremgå, at et bestemt køn ikke har fortrinsret til at deltage, samt at arrangementet ikke udelukkende er for et bestemt køn.

Indklagede forklarer, at byggemarkeder, trælasthandler og lignende forretninger generelt tiltrækker mange mandlige kunder.

Formålet med at afholde åbent hus for kvinder er, at gøre flere kvinder interesseret i gør-det-selv projekter og lignende.

Arrangementet var dog ikke udelukkende for kvinder.

Det var muligt for både mænd og kvinder at tilmelde sig arrangementet.

Der mødte flere mænd op til arrangementet i indklagedes varehuse. Ingen blev nægtet adgang.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn.

Ligebehandlingsnævnet finder, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling.

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at der efter indklagedes oplysninger har været adgang for både mænd og kvinder til åbent hus-arrangementet. At arrangementets navn var "womens night" og derfor appellerede mere til kvinder end til mænd er ikke i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede har herefter ikke handlet i strid med ligestillingsloven.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

<2014-6811-50167>