Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven

§ 1. Bekendtgørelse nr. 173 af 22. februar 2013 om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed i henhold til konkurrenceloven ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. august 2015.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 27. august 2015

Agnete Gersing

/ Kirsten Levinsen