Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1-3, og § 19, stk. 6, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, i lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

I medfør af § 22, stk. 2, i lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram fastsættes:

§ 1. § 3, stk. 1-3, og § 19, stk. 6, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8, i lov nr. 130 af 10. februar 2015 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2015.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. september 2015

Eva Kjer Hansen

/ Michel Schilling

Omtryksnote
  • 13-05-2016:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt på grund af Miljøstyrelsens fejlagtige angivelse af medunderskriverens navn. Medunderskriverens navn er rettet fra "Michelle Schilling" til: ”Michel Schilling"