Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen foretages følgende ændring:

1. § 72, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Ændres anmeldte forhold, jf. § 71, stk. 3, kan ændringerne registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk »Ændre virksomhed« eller på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanket. For følgende virksomheder m.v. kan anmeldelsen dog alene foretages i selvbetjeningsløsningen:

1) Enkeltmandsvirksomheder.

2) Interessentskaber med personlig hæftelse.

3) Kommanditselskaber med personlig hæftelse.

4) Partrederier.

5) Andelsboligforeninger A/B.

6) Ikke-erhvervsdrivende fonde.

7) Selvejende institutioner.

8) Folkekirkelige institutioner.

Stk. 3. Er der tale om lukning af virksomheden, kan dette registreres i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk »Luk virksomhed« eller på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanket. For følgende virksomheder m.v. kan anmeldelsen dog alene foretages i selvbetjeningsløsningen:

1) Enkeltmandsvirksomheder.

2) Interessentskaber med personlig hæftelse.

3) Kommanditselskaber med personlig hæftelse.

4) Partrederier.

5) Andelsboligforeninger A/B.

6) Ikke-erhvervsdrivende fonde.

7) Selvejende institutioner.

8) Folkekirkelige institutioner.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Erhvervsstyrelsen, den 21. august 2015

Victor Kjær

/ Lars Bunch