Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1297 af 18. november 2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation foretages følgende ændring:

1. I § 1, nr. 2, ændres »stk. 6« til: »stk. 13«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Justitsministeriet, den 20. august 2015

Søren Pind

/ Esben Haugland