Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1563 af 13. december 2013 om børne- og ungeydelsen foretages følgende ændring:

1. Overskriften før § 12 og § 12 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Skatteministeriet, den 30. august 2015

Karsten Lauritzen

/ Søren Schou