Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00843

ResuméDansk Palæstinensisk Venskabsforening var ikke klageberettiget

TV 2 News bragte et indslag om Israel og oplyste, at hovedstaden hedder Jerusalem. Det var ifølge Dansk Palæstinensisk Venskabsforening en krænkelse af det palæstinensiske folk, da hovedstaden hedder Tel Aviv. Da foreningen eller dens medlemmer ikke er nævnt i indslaget, afviser Pressenævnet at behandle klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan foreningen ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder politisk og humanitært med Palæstina-sagen i Danmark og samarbejder med det officielle Palæstina, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har på vegne af Dansk Palæstinensisk Venskabsforening klaget over en nyhedsudsendelse, som handlede om en ortodoks jødes knivangreb under en Gay Pride Parade i Jerusalem bragt den 30. juli 2015 på TV 2 NEWS, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at TV 2 NEWS har bragt ukorrekt og misvisende information om Jerusalems status ved at lade værten fastslå, at Israels hovedstad er Jerusalem og ikke Tel Aviv. Dette er en krænkelse af det palæstinensiske folks rettigheder. Danmarks, EUs, FNs og det internationale samfunds holdning er klar: Tel Aviv er Israels hovedstad. At en national israelsk lov finder Jerusalem værende ”Israels evige og udelelige hovedstad” er underordnet i forhold til folkeretten og set ud fra det internationale samfunds syn på konflikten.

Det er uomtvisteligt, at Jerusalem ikke er Israels hovedstad, og det er direkte forkert og israelsk propaganda, når TV NEWS misinformerer den danske offentlighed om Jerusalems status.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder politisk og humanitært med Palæstina-sagen i Danmark og har et samarbejde med det officielle Palæstina. Foreningen må derfor antages at have retlig interesse i sagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Dansk Palæstinensisk Venskabsforening og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan foreningen ikke anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at Dansk Palæstinensisk Venskabsforening arbejder politisk og humanitært med Palæstina-sagen i Danmark og samarbejder med det officielle Palæstina, kan ikke føre til et andet resultat.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 27. august 2015.