Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kapitalafkastsatsen for 2006

 

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2006 til 4 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.