Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00839

Resumé

Afvisning af klage over Østbirk Avis

Klager fik optaget et læserbrev i den elektroniske udgave af Østbirk Avis, men mente at læserbrevet også burde bringes i den trykte udgave. I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Avisen er ikke forpligtet til at bringe klagers læserbrev, og Pressenævnet afviser klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Østbirk Avis er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

[Klager] har klaget over Østbirk Avis’ afvisning af at bringe et læserbrev fra hende i avisens trykte udgave.

1 Sagsfremstilling

Østbirk Avis bragte den 1. marts 2015 artiklen ”Fuldt hus til foredrag i Gedved” i avisens elektroniske udgave. Af artiklen, som handlede om et foredrag ved lederen af meditationscentret Tigerens Rede, fremgår bl.a. følgende:

”[…]

Det føltes som om en almindelig konsensus bredte sig blandt de tætpakkede tilhørere om, at der er al mulig grund til at føle taknemmelighed over at bo i Danmark med trosfrihed, forsamlings- og ytringsfrihed, demokrati, fri skolegang og uddannelse. Du kan selv fortsætte, også selv om vi på det sidste har mærket et svirp af terror.

[…]”

Artiklen blev endvidere bragt i avisens trykte udgave den 4. marts 2015.

Den 9. marts 2015 bragte Østbirk Avis et læserbrev i avisens elektroniske udgave fra [Klager] med titlen ”Faglighed i folkeskolens små klasser – er besøg hos en religiøs sekt i orden?”. Læserbrevet blev efter korrespondance med [Klager] bragt i redigeret form. I læserbrevet argumenterer [Klager] bl.a. for, at Tigerens Rede er en religiøs sekt. Læserbrevet blev endvidere bragt i avisens trykte udgave den 11. marts 2015.

Den 30. marts 2015 bragte Østbirk Avis et læserbrev i avisens elektroniske udgave fra [Person A] med titlen ”En storm i et glas vand”. Af læserbrevet fremgår bl.a. følgende:

”En lille gruppe personer har i de seneste par måneder udbredt en del påstande om kursus- og meditationscenteret Tigerens Rede i Gedved på Facebook, i diverse netfora, i lokalaviserne, Kristeligt Dagblad og TV2 Østjylland […]”

Læserbrevet blev endvidere bragt i avisens trykte udgave den 8. april 2015.

Den 22. april 2015 bragte Østbirk Avis et indlæg fra [Klager] i avisens elektroniske udgave med titlen ”Tigerens Rede er en topstyret, religiøs new age sekt”.

Østbirk Avis bragte herefter den 29. april 2015 i en boks i avisens trykte udgave under overskriften ”Følg med i debatten www.oestbirk-avis.dk/laeserbreve Østbirk Avis ONLINE” en henvisning til [Klager] s indlæg af 22. april 2015 bragt i avisens elektroniske udgave, men selve indlægget blev ikke bragt i den trykte udgave af avisen.

[Klager] har til støtte for sin klage blandt andet anført, at hun har ret til at få bragt læserbrevet i den trykte udgave af avisen, da der uden tvivl er mange, som ikke læser den elektroniske udgave.

Pressenævnets formand udtaler:

I overensstemmelse med det almindelige princip om redaktørens ret til at redigere mediet er redaktøren berettiget til at beslutte, hvad man vil bringe i avisen. Østbirk Avis er ikke forpligtet til at bringe [Klager]s debatindlæg.

Klagen afvises herefter som åbenbart grundløs, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

Afgjort den 18. september 2015.