Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

§ 1. Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 675 af 18. juni 2010 om nøgletal for alment byggeri m.v. bortset fra § 17, finder dog fortsat anvendelse på byggeri, hvor rådgiver- eller entrepriseaftaler er udbudt eller udbydes inden den 1. november 2015.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 30. september 2015

Inger Støjberg

/ Mikael Lynnerup Kristensen