Den fulde tekst
L 22
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.).
Af justitsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 29/10 15
Betænkning 19/11 15
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 15 Tillæg H
2.beh 8/12 15
Lovf som vedt 15/12 15
3.beh 15/12 15
Lov nr 1867 af 29. december 2015
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod (DF), Preben Bang Henriksen (V), Pernille Skipper (EL), Henrik Dahl (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Søren Pape Poulsen (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres for det første hjemmel til at stille krav om, at retten og parterne i borgerlige retssager gradvis fra begyndelsen af 2016 skal anvende et digitalt sagsbehandlingssystem (en sagsportal på internettet) ved anlæggelse og behandling af disse retssager. Forslaget indebærer, at papirbilag og brevpost i borgerlige retssager udfases fra 2016. Det foreslås, at sagsbehandlingssystemet tages i brug gradvis, og at alle landets domstole omkring den 1. januar 2017 vil være i stand til digitalt at behandle de borgerlige sager, der er omfattet af lovforslaget.
Med lovforslaget foreslås for det andet, at der gennemføres de lovændringer, som er nødvendige for at oprette en digital domsdatabase med det formål at gøre domme offentligt tilgængelige og gratis for enhver.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.