Den fulde tekst
L 15
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf som fremsat 7/10 15
Fremsat skr 7/10 15
1.beh 23/10 15
Betænkning 19/11 15
Lovf optrykt efter 2.beh 4/12 15 Tillæg H
2.beh 4/12 15
Lovf som vedt 8/12 15
3.beh 8/12 15
Lov nr 1574 af 15. december 2015
Beh sammen: L 15 og L 14
Ordførere: (1.beh) Jeppe Bruus (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Villum Christensen (LA), Josephine Fock (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget forslås det bl.a., at ophæve muligheden for at få nedslag i afgiften for udlodninger til almennyttige foreninger for at stoppe svindel med udlodninger, at indføre natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater med henblik på at begrænse spilafhængighed og at lempe reglerne for afholdelse af pokerturneringer. Desuden foreslås en udvidelse af skatteministerens hjemmel til at fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask.
Lovforslaget er en udmøntning af aftalen om justering af spillelovgivningen, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 11. december 2014.
Lovforslaget er en genfremsættelse af dele af L 173, folketingsåret 2014-15, 1. samling, som er blevet delt i to.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 101 (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF, IA), imod stemte 7 (LA), hverken for eller imod stemte 0.